Fallskydd och Mobila arbetsplattformar

Leo är utbildat Instruktör för fallskydd och liftar.

Mobila arbetsplattformar-Liftar kategori A1, A3, B1, B3 som följer internationell standard SS-ISO 18878:2013

Fallskydd enligt British standard 8454:2006

Leo är även certifierad för besiktning av fallskyddsutrustning.

Vid frågor kan ni kontakta mig via mail leo@leedbygg.se eller ring 0155-45 31 15

Priser:

Fallskyddsutbildning med räddning 2495kr exkl. moms

Mobila arbetsplattform 2095kr exkl. moms

 

Mobil Arbetsplattform:

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren på ett effektivt och säkert sätt kunna använda och arbeta i en mobil arbetsplattform.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat

Utbildningen ger behörighet till saxlift samt bomlift och ger full behörighet i kategorierna A1, A3, B1 och B3. Efter godkända prov får deltagaren utbildningsintyg, vilket gäller i 5 år. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.

 

Fallskydd med räddning:

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta på ett säkert sätt samt utföra räddningsinsats på en person som fallit under arbete. Dessutom ska du vara väl insatt i de krav samhället och Arbetsmiljölagen ställer vid arbete på hög höjd.

Målgrupp

Alla som arbetar på högre höjd än två meter exempelvis på tak, ställning, industri, mast och telestolpe m.m.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat

Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett kursbevis.